Fitness is de sport met de meeste leden in Nederland en heeft de laagste blessurekans per 1000 uur sporten. Wie voldoende matig intensief beweegt en voldoende bot- en spierversterkende doet, wordt en blijft fit. Fitte mensen leven langer, zijn (veel) minder ziek en presteren over het algemeen beter. Redenen die ook door de overheid worden omarmt (werkkostenregeling). Steeds vaker nemen bedrijven bedrijfsfitness (of varianten hierop) op in de secondaire arbeidsvoorwaarden en/of vitaliteitsplannen, omdat zij de meerwaarde van fitte werknemers ervaren.

 

Fitness, meer prestatie en laagste kans op blessures

 

 

Onze inschatting is dat ongeveer 10% – 15% van de werknemers uiteindelijk deelneemt aan bedrijfsfitness. Dat vinden wij veel te weinig, ondanks er ook op andere manieren aan sport wordt gedaan. Sporten is voor veel medewerkers geen leuke bezigheid. En wat je niet leuk vindt, doe je minder en houd je niet vol. Het organiseren van (sport)ritme in de leefstijl, is volgens ons het sleutelwoord. Daar zijn we dan ook heel goed in. Het inzetten van ons team, methoden, apparatuur en software, zorgt ervoor dat jouw organisatie vitaler wordt en elke dag een beetje meer vitaler blijft.

 

Sportritme is het sleutelwoord

 

 

Medewerkers die vitaal zijn, affiniteit hebben met hun werkomgeving en die werken in hun talent, hebben volgens ons de meeste kans om met plezier hun werk uit te voeren. Wie met plezier werkt, is effectiever en presteert beter. En dat levert uiteindelijk meer winst op. WRKFiT is een methode waarin medewerkers een jaar lang een traject volgen waarin zij, 1. fitter worden door sporten,  2. Bewust worden van hun talenten/competenties door talenttesten, analyses en workshops. 3. Passend werk doen, door het verstrekken van een werkplek/functieadvies. De combinatie levert een energieke en bevlogen medewerker op die, na het herinrichten van de taken en verantwoordelijkheden, veel beter gaat presteren en veel minder ziek zal zijn.

Meer weten? WRKFiT wordt uitgevoerd door onze dochteronderneming TALENTplaza.

Gaat mijn medewerker met plezier naar het werk?

 

 

In de werkkostenregeling is bedrijfsfitness opgenomen. De kosten die de werkgever betaalt voor fitnessactiviteiten voor hun medewerkers, zijn aftrekbaar van het bruto loondeel. Let daarbij op de ‘vrije ruimte’. In de Werkkostenregeling kan je in 2018 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jouw werknemers. Meer info via onderstaande link of vraag het je personeelsadministrateur.

 

Werkkostenregeling ook voor jou?

Het bedrijfsfitnesstarief bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Het bedrijfsdeel is een tarief wat gebaseerd is op het aantal FTE binnen uw organisatie. Het werknemerstarief is altijd 25 euro per maand inclusief BTW. In het tarief is rekening gehouden met kwantumbeloning. Wij geloven in een financieel commitment. Wanneer drie partijen een overeenkomst en een betalings- en/of leveringsverplichting hebben, zijn ook drie partijen meer gemotiveerd de sportieve doelen te bereiken, is onze ervaring. Je krijgt vooraf altijd een offerte.

Met ons drieën bereiken we de sportieve doelen

 

 

Ja, in een aantal vormen. 1. Wij zijn aangesloten bij organisaties die bedrijfsfitness faciliteren. Onder andere bij Bedrijfsfitness Nederland, Intenz bedrijfsfitness, Fiscfree en Bedrijfsfitness Online. Daarnaast organiseren we zelf een fitnessnetwerk. Heb je medewerkers die ook in andere plaatsen werken, dan regelen wij de sportfaciliteiten bij een plaatselijk collega fitnessbedrijf. Jouw medewerker wordt lid bij FiTNEZZplaza, maar sport elders. Je hebt één risicopartner, één aanspreekpunt en één crediteur.

Overal in Nederland sporten

 

 

Stel je voor: je brengt om 7 uur je kinderen naar het kinderdagverblijf, daarna naar je werk, kom je om half één terug, gaat sporten, ontmoet vrienden en kennissen, ontspant in de sauna, drinkt een kop thee en krijgt leefstijladvies. Vervolgens staat, na bijvoorbeeld de meditatie, om half twee je lunch klaar. Daarna haal je je kinderen weer op en gaat weer met een fijn gevoel naar huis. Hoe efficiënt en fijn zou dat zijn? Je kunt het organiseren onder een dak: FiTNEZZplaza.

 

Sporten combineren met kinderdagverblijf en lunch

 

 

Missie en visie

Wij geloven dat vitale medewerkers beter presteren en minder ziek zijn. Aandacht geven aan mensen is gratis en levert al heel veel vitaliteit op. Sporten versterkt en helpt daarbij, is niet gratis, maar heeft wel een heel groot effect. Onze formule is zo ingericht dat ook de niet-sporter gaat en blijft sporten. Wij geloven in ritme, dus ook in sportritme. Customer Intimicy is voor ons een belangrijke basis. En met ons MVO-, PSO- en LERF-beleid, proberen ook voor de omgeving en de mensen een duurzame uitstraling te hebben en een voorbeeld te zijn. Wij willen andere inspireren met wat wij doen. Daarmee hebben we het doel voor ogen om steeds meer mensen in beweging te krijgen en gezond en veilig aan het sporten te houden.

Onze missie is daarom om zoveel mogelijk mensen gezond en veilig aan het bewegen te krijgen en te houden.

Beter presteren en minder ziek, hoe fijn is dat?

TOP
Contacteer ons